آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
اشتباهات رایج در کاربرد قیود زمان
اشتباهات رایج در به کار بردن قیود زمان: آموزش رایگان زبان انگلیسی با متد اشراق
اشتباهات مربوط به خلط قیود در زبان انگلیسی: آموزش رایگان
آموزش مجازی اشتباهات رایج درخلط کلمات در زبان انگلیسی
اشتباهات رایج در به کار بردن کلمات انگلیسی در زمینه نادرست
کاربرد اشتباه ضمایر و صفات تفضیلی در زبان انگلیسی: آموزش مجازی
اشتباه در جایگزین سازی واژگان نادرست در زبان انگلیسی
کاربرد نادرست کلمات در زبان انگلیسی: کانتکست و تکست
کاربرد نادرست کلمات هم جنس به لحاظ معنائی در زبان انگلیسی
اشتباهات رایج در استفاده نادرست از قیود زمان در زبان انگلیسی
کاربرد نادرست کلمات در زبان انگلیسی: معنا و کانتکست
اشتباهات کاربردی در زبان انگلیسی
آموزش مجازی اشتباهات تکراری و دردسرساز در زبان انگلیسی
کاربرد نادرست اسامی به جای یکدیگر در زبان انگلیسی
کاربرد نادرست دو اسم انگلیسی به جای یکدیگر
کاربرد نادرست کلمات انگلیسی به جای یکدیگر: آموزش رایگان