آدرس ایمیل *
آدرس ایمیل *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار
آیا رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟
  • شبکه مترجمین اشراق
  • صفحه اصلی شبکه مترجمین اشراق
مبحث: اشتباهات رایج در زبان انگلیسی
شرکت در مباحث به شما کمک میکند در صورت آپلود محتوای جدید اطلاع یابید و بتوانید محتوای گذرانده شده را ردیابی کنید.
تعداد دروس: 156
thumb
لیست دروس موجود در این سری
« مقالات موجود در این سری »
video
اشتباهات رایج در کاربرد قیود زمان
video
اشتباهات رایج در به کار بردن قیود زمان: آموزش رایگان زبان انگلیسی با متد اشراق
video
اشتباهات مربوط به خلط قیود در زبان انگلیسی: آموزش رایگان
video
آموزش مجازی اشتباهات رایج درخلط کلمات در زبان انگلیسی
video
اشتباهات رایج در به کار بردن کلمات انگلیسی در زمینه نادرست
video
کاربرد اشتباه ضمایر و صفات تفضیلی در زبان انگلیسی: آموزش مجازی
video
اشتباه در جایگزین سازی واژگان نادرست در زبان انگلیسی
video
کاربرد نادرست کلمات در زبان انگلیسی: کانتکست و تکست
video
کاربرد نادرست کلمات هم جنس به لحاظ معنائی در زبان انگلیسی
video
اشتباهات رایج در استفاده نادرست از قیود زمان در زبان انگلیسی
video
کاربرد نادرست کلمات در زبان انگلیسی: معنا و کانتکست
video
اشتباهات کاربردی در زبان انگلیسی
video
آموزش مجازی اشتباهات تکراری و دردسرساز در زبان انگلیسی
video
کاربرد نادرست اسامی به جای یکدیگر در زبان انگلیسی
video
کاربرد نادرست دو اسم انگلیسی به جای یکدیگر
video
کاربرد نادرست کلمات انگلیسی به جای یکدیگر: آموزش رایگان